nieuw bouw van een boerderij

De opdrachtgevers van dit project hebben een agrarisch bedrijf. De oude boerderij, waarin ze woonden, was in niet al te beste staat en door het veranderde grondwater peil erg verzakt. Ze wilden graag een nieuwe boerderij op dezelfde plek bouwen.
Bij het ontwerpen van een nieuwe woning is de oude boerderij als uitgangspunt genomen. Typerend voor deze boerderij was het massieve en statige uiterlijk. Dit werd nog extra benadrukt, doordat de boerderij op een terp gebouwd was.
Geprobeerd is dit beeld te behouden en op eigentijdse wijze weer te geven. Een totaal nieuw element is de 'toren', die midden in de voorgevel is geplaatst als een soort uitkijkpost.
Scroll to top